Начало

picture1

Фондация “Институт за европейски проекти” e неправителственa организация, работеща за утвърждаване ценностите на гражданското общество в България и подпомагане успешната интеграцията на страната в Европейския съюз.

От своето създаване през 2004г. Фондацията отстоява следните цели:
• синхронизиране на българското законодателство с европейското общностно право;
• подпомагане за успешната интеграция на България в Европейския съюз;
• установяване и развитие на сътрудничество с български, европейски и международни институции;
• съдействие за развитието на стабилна и ефективна съдебна система;
• насърчаване, развитие и поддържане на ценностите, нагласите и практиките на гражданското общество в България.

В рамките на своята мисия, Фондацията осъществява следните основни дейности:
• повеждане на различни изследвания и правни анализи;
• предоставяне на консултации в различни области;
• организиране на семинари, обучения, публични дискусии и срещи;
• подкрепа и участие в работни групи, изработващи законопроекти в различни правни области.

Нашият основен екип включва професионалисти в различни области правото с подчертан интерес към подобряване на националното и европейското законодателство в различни сфери. При изпълнението на конкретни проекти, ФИЕП е изградила изключително успешно сътрудничество и с международно признати експерти, които взимат участие като лектори или консултанти в различните мероприятия, организирани от Фондацията.