Публикации

issue1 Журнал „Право и политики на правото на конкуренцията на ЕС“ – брой 1
issue2 Журнал „Право и политики на правото на конкуренцията на ЕС“ – брой 2
3 Журнал „Право и политики на правото на конкуренцията на ЕС“ – брой 3
issue4_bg Журнал „Право и политики на правото на конкуренцията на ЕС“ – брой 4

Можете да се свържете с нас за хартиени копия от публикациите.